CG eGOV - verzia 2020.1.2.200131-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 26.02.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 8000 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 0 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 1958160 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 2906530 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 5316700 Spolu: 10189390 Spolu: 10189390
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 26.02.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): -17000,0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 1902249,0 Granty a transfery (S144042005): 2422558,6 Daňové príjmy (S144042005): 4377578,8 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 25000,0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 55911,0 Granty a transfery (S144042004): 483971,4 Daňové príjmy (S144042004): 939121,2 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 8000 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 0 Nedaňové príjmy (S144042003): 1958160 Granty a transfery (S144042003): 2906530 Daňové príjmy (S144042003): 5316700 Spolu: 10189390 Spolu: 10189390 Spolu: 1504003,5 Spolu: 1504003,5 Spolu: 8685386,5 Spolu: 8685386,5
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.